GHANA, TOGO, BENIN

PROGRAM

 • Abomejské královské paláce (UNESCO)
 • Kolébka náboženství vodun, jedinečné svatyně a rituály
 • Koutammakou (UNESCO) – jedinečné hliněné domy ve tvaru baobabů 
 • Pevnost Cape Coast (UNESCO) a pevnost Elmina (UNESCO)
 • Tradiční ašantská architektura (UNESCO)
 • NP Mole, safari
 • Manufaktury a plantáže všeho co západní Afrika nabízí
 • Ganvié  vesnice na dřevěných kůlech na jezeře Nokoué
 • Jedinečné malované hliněné domy v okolí Sirigu
 • Hliněná katedrála v Navrongu
 • Jezero Paga s posvátnými krokodýly
 • Larabanga – "Mekka západní Afriky"

Součástí programu jsou návštěvy mnoha tradičních vesnic, které v itineráři přesně neuvádíme - vždy tyto velmi zajímavé návštěvy ladím až na místě dle aktuální situace - slavnosti, náboženské svátky, rituály, pohřby apod. Nebojte v západní Africe se něco kulturně zajímavého děje na venkově prakticky každý den!

 

CENA PROGRAMU: od 68 800 Kč / osoba / dvoulůžkové ubytování 

- cena programu se odvíjí od velikosti skupiny a dílky programu

CENA LETENKY: od 18 000  / osoba, včetně tax a poplatků  

CENA PROGRAMU S LETENKOU: od 86 800 Kč / os.

CENA VŠECH TŘECH VÍZ : celkem cca 4 500 Kč / osoba                                                     

 

TERMÍNY PRO ROK 2024:     

 • únor/březen 2024, listopad 2024                                                    

-   termíny jsou přibližné, upřesníme dle aktuálně dostupných letů, které se stále ještě „usazují“

 

 V ceně programu zahrnuto:

 • česky mluvící průvodce
 • transfery minibusem / mikrobusem s místním řidičem
 • safari 4x4 v NP Mole
 • plavba lodičkou do vesnice Ganvié
 • ubytování - hotely, bungalovy i tradiční hlinění chýše se snídaní vstupné do NP, památek a zajímavostí dle programu
 • informační materiály
 • připrava a organizace zájezdu
 • informační materiály
 • pojištění CK proti úpadku

 

 

V ceně programu nezahrnuto:

 • letenka vč. všech poplatků Praha / Vídeň – Accra – Praha / Vídeň, cena od cca 18 000 Kč / osoba
 • víza do všch třech zemí 4 500 Kč /osoba 
 • bakšiš pro místní rangery a lokální průvodce, další tipy cca 60 EUR / os.
 • jídlo a nápoje vyjma výše uvedených
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu ze zdravotních důvodů
 • vše co není uvedeno v „V ceně programu zahrnuto"

VELIKOST SKUPINY

8 - 12, ve většině případů jen 8 pax

POPIS ZÁJEZDU

Zamilovala jsme si pestrou a kulturně nesmírně bohatou západní Afriku. V roce 2016 jsme se s přáteli Helenou, Martinem a Pavlem vydali tyto země "prozkoumat" podrobněji. A z tohoto průzkumu vzniklo vskutku krásné putování, po jehož stopách povede i následující zájezd, který bych vám ráda nabídla. Od té doby jsem zde byla mnohokrát s klienty i soukromě a stále mám potřebu pronikat hlouběji do místní kultury, tradic a zvyklostí, které jsou jedny z nejpestřejších na světě. 

Poznáte se mnou velmi přátelské, malebné a kulturně, historicky i přírodně pestré země. Po celou cestu se budeme potkávat a seznamovat se sympatickými, a otevřenými lidmi, kteří nám rádu budou představovat a vysvětlovat mnohé své zvyklosti a tradice. Účastníte se pozoruhodných pohřbů v jižní Ghaně, setkáme se s místními náčelníky, účastníme se jako tiší diváci šamanských obřadů a rituálů konaných mnohdy na tajemných místech, rituál . I v dnešní komerční době uvidíte malebné neturistické vesnice, trhy, „restaurace“, řemeslné dílny. Nebojte, nezapomeneme ani místní cenné pamětihodnosti – koloniální pevnosti na jihu na tzv. „Zlatonosném pobřeží“, pozůstatky po mocných královstvích Ašantů a Dahome. A hlavně uvidíte zcela jedinečnou a velmi pestrou tradiční hliněnou architekturu kmenů v severních částech regionu, jež čekají na  "přijetí" do UNESCA. V této oblasti vedle sebe dosud poklidně žijí křesťané, muslimové i animisté, což dalo vzniknout zcela jedinečným synkretickým náboženstvím, jako jsou vúdú, candomblé či santería. Doufám, že se již brzy spolu potkáme v západní Africe! 

                              Za CK Stella Travel Sheila Singhová, produkční a průvodce 

 

ITINERÁŘ

1. – 2. den

Přílet do Accry (Ghana), vyřízení vstupních formalit. Prohlídka Accry – exteriéry koloniálních pevností Osu (Christiansborg), kterou postavili kolem roku 1660 Dánové a kde ve 20. století zde sídlila vláda, nizozemská pevnost Ussher z roku 1649 (Crèvecœur) a pevnosti St. James, která byla postavena r. 1673 Královskou africkou společností, jako obchodní stanice pro obchod se zlatem a otroky. Procházka blízkým slumem tzv. „Jamestownem“ s proslulým majákem. Rozmanitý trh Makola, který patří k největším v celé Africe. Transfer do Toga. Cestou výrobci pestrobarevných  rakví vyřezávaných na míru dle přání „klienta“ (tvar domu, auta, kakaového bobu, letadla, boty, ryby apod.). Loméfakultativní návštěva fetišistického trhu Akodessewa. 

3. den

Přístav Oudiah – místo odkud v minulosti vyplouvaly galéry s otroky do Ameriky. Tuto neblahou historii připomíná tzv. „Cesta otroků" lemovaná africkými symboly, památníky a je zakončená tzv. „Bránou odkud není návratu", kde každý rok koná setkání lidí z celého světa, jejichž předci byli odvlečeni do otroctví. Ouidah je také významným centrem kultu vodun, které zde reprezentuje Svatyně zasvěcená krajtám s desítkami hadů, posvátný les apod.. Posvátné jezero Ahéme, vesnice kultu vodun např. Possotomé s mnoha tajemnými oltáři a malými svatyněmi vodun.

4. den

Královské paláce Abomey (UNESCO), bývalé hlavní město dahomejského království. Paláce jsou bohatě zdobené ornamenty zpodobňující symboly jednotlivých králů, zajímavé historické muzeum je zakomponované v jednom z paláců, včetně tajemného trůnu z lebek. Vyjížďka lodí do vesnice Ganvié postavení na kůlech na jezeře Nokoué. 

5. den – 6. den

Dlouhý přejezd na severo-západ Beninu do oblasti hliněných domů, či spíše pevností tzv. "tata". Návštěva vesnic Tata Somba v oblasti Koussoukoingou. Cestou město Dassa-Zoumè, poutní místo, kde se "objevila" v jeskyni Notre-Dame d'Arigbo Panenka Marie a u které byla od té doby postavena bazilika, několik svatyní. Výhledy na malebné pohoří Atakora.

Pozn.: podzemní vesnice Agongointo-Zoungoudo z 16. století, jež sloužila jako úkryt před nájezdníky je od podzimu 2022 z důvodu špatné statiky dočasně uzavřena.

7. den

Údolí Tamberma (UNESCO) s dalšími typy hliněných domů tata. Přejezd do Toga.   

8. den

Vesnice Gnani, tzv. vesnice čarodějnic – dodnes se jedná v mnoha zemích Afriky o tzv. „vyloučené komunity“ s velmi zajímavými příběhy a kulturou. Město Tamale, koželužna ve staré čtvrti Zongo.

9. den

Pohoří Tongo Hills, kde mezi bizarními žulovými skalními útvary leží jedinečné opevněné vesnice etnika Tallensí s tajemnými animistickými svatyněmi Tenzug. Fakultativně ojedinělá možnost návštěvy hlavní svatyně v kopcích nad vesnicemi (vstup možný jen od pasu nahoru nahý/nahá). Zcela jedinečná Navrongská katedrála, kterou zdobí tradiční malby místních žen, spojujících výjevy z křesťansví s tradičním náboženstvím místních obyvatel. Městečko Paga s jezerem s posvátnými krokodýly, na které je možné si sáhnout a exteriéry bohatě zdobeného paláce místního náčelníka Paga Pia's Palace, jehož vchod zdobí motivy krokodýlů. Vesnice Sirigu s unikátně malovanými domy, které kulturně i etnicky již patří do oblasti Burkiny Fasso, místní ženy jsou proslulé výrobou tradiční keramiky.

10. den:

Odjezd do NP Mole. Cestou velmi zajímavá hliněná Zayaa mešita, návštěva vesnice Mognori, kde se seznámíme s tradiční výrobou bambuckého másla a barviva na tradiční pánské haleny fugu a dále i s tradiční zdobením místních hliněných příbytků. 

11. den:

NP Mole – největší ghanský NP, safari 4x4. V parku žije velká populace slonů afrických, prasata bradavičnatá, vodušky, buvolci, oribi, chocholatky, paviáni anubi, colobusové, kočkodani husarští atd.. Žijí zde i šelmy, ale ty spatřit je jen nepatrná šance. Mešita Larabanga, jedna z nejstarších mešit v zemi, jejíž historie sahá až do 15. století, je postavena v súdánském stylu, mnohými přezdívaná „Mekka západní Afriky“. Tzv. „mystický kámen“. Rezervace Boabeng Fiema s posvátnými kočkodany campbellovými a s colobusy.

12. den:

Ašantská metropole Kumasí: palác panovníka se zajímavým muzeem Manhyia, trh Kejetia jeden z největších trhů v Africe, manufaktury vyrábějící rituální předměty a šperky prastarou metodou tzv. „ztraceného vosku", dílny vyrábějící tradiční posvátné tkaniny kente. Tradiční ašantské svatyně v okolí města, např. dosud sloužící svatyně v Besease či Edwinase. Kráterové jezero Bosomtwe, možnost koupání.

13. – 14. den: 

Cesta na tzv. „Zlatonosné pobřeží“ s mnoha koloniálními pevnostmi. Elmina, nejstarší evropská pevnost v Ghaně postavená Portugalci v 15. století, malebný tradiční rybí trh. První posubany, jedinečné vojenské svatyně etnika Fante. NP Kakum, prohlídka tropického deštného pralesa z „ptačí perspektivy", procházka po visutých lávkách v korunách stromů. Manufaktura na zpracování palmového oleje, palmojádrového oleje, kakaové plantáže, tradiční kovářské dílny. Bude-li možnost návštěva farmy chovající řekomyši africké. Původně nizozemská pevnost Cape Cocast ze 17, století stojící ve stejnojmenném bývalém hlavním městě.

15. den:

Návrat do Accry, cestou Mankessin posuban, dle časových možností pevnost Fort Amsterdam, procházka rybářskou vesnicí Anomabo s tradičními udírnami ryb a mnoha významnými Posubany, exteriéry pevnosti Fort William. Trh s rukodělnými výrobky, poslední možnost nákupu dárků.

16. den: 

Odlet z Accry dle vašeho leteckého spojení.

Nevybrali jste si?

Ceny zájezdů na míru jsou často levnější než skupinové zájezdy s českým průvodcem.
Napište nám a sami se přesvědčíte.

Vše

Kontakt

Váš dotaz nám můžete zavolat nebo napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.