GHANA, TOGO, BENIN

PROGRAM

 • Abomejské královské paláce (UNESCO)
 • Kolébka náboženství vodun, jedinečné svatyně a rituály
 • Koutammakou (UNESCO) – jedinečné hliněné domy ve tvaru baobabů 
 • Pevnost Cape Coast (UNESCO) a pevnost Elmina (UNESCO)
 • Tradiční ašantská architektura (UNESCO)
 • NP Mole, safari
 • Manufaktury a plantáže všeho co západní Afrika nabízí
 • Ganvié  vesnice na dřevěných kůlech na jezeře Nokoué
 • Jedinečné malované hliněné domy v okolí Sirigu
 • Hliněná katedrála v Navrongu
 • Jezero Paga s posvátnými krokodýly
 • Larabanga – "Mekka západní Afriky"

Součástí programu jsou návštěvy mnoha tradičních vesnic, které v itineráři přesně neuvádíme - vždy tyto velmi zajímavé návštěvy ladím až na místě dle aktuální situace - slavnosti, náboženské svátky, rituály, pohřby apod. Nebojte v západní Africe se něco kulturně zajímavého děje na venkově prakticky každý den!

 

CENA PROGRAMU: od 69 800 Kč / osoba / dvoulůžkové ubytování 

- cena programu se odvíjí od velikosti skupiny a délky programu

CENA LETENKY: od 20 000 Kč / osoba, včetně tax a poplatků  

CENA PROGRAMU S LETENKOU: od 89 800 Kč / os.

CENA VŠECH TŘECH VÍZ : celkem cca 4 500 Kč / osoba                                                     

 

TERMÍNY PRO ROK 2025:     

 • 12. 2. - 27. 2. 2025                                                

-   termíny jsou přibližné, upřesníme dle aktuálně dostupných letů, které se stále ještě „usazují“

 

 V ceně programu zahrnuto:

 • česky mluvící průvodce
 • transfery minibusem / mikrobusem s místním řidičem
 • safari 4x4 v NP Mole
 • plavba lodičkou do vesnice Ganvié
 • ubytování - hotely, bungalovy i tradiční hlinění chýše se snídaní vstupné do NP, památek a zajímavostí dle programu
 • informační materiály
 • připrava a organizace zájezdu
 • informační materiály
 • pojištění CK proti úpadku

 

 

V ceně programu nezahrnuto:

 • letenka vč. všech poplatků Praha / Vídeň – Accra – Praha / Vídeň, cena od cca 18 000 Kč / osoba
 • víza do všch třech zemí 4 500 Kč /osoba 
 • bakšiš pro místní rangery a lokální průvodce, další tipy cca 60 EUR / os.
 • jídlo a nápoje vyjma výše uvedených
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu ze zdravotních důvodů
 • vše co není uvedeno v „V ceně programu zahrnuto"

VELIKOST SKUPINY

8 - 12, ve většině případů jen 8 pax

POPIS ZÁJEZDU

Zamilovala jsme si pestrou a kulturně nesmírně bohatou západní Afriku. V roce 2016 jsme se s přáteli Helenou, Martinem a Pavlem vydali tyto země "prozkoumat" podrobněji. A z tohoto průzkumu vzniklo vskutku krásné putování, po jehož stopách povede i následující zájezd, který bych vám ráda nabídla. Od té doby jsem zde byla mnohokrát s klienty i soukromě a stále mám potřebu pronikat hlouběji do místní kultury, tradic a zvyklostí, které jsou jedny z nejpestřejších na světě. 

Poznáte se mnou velmi přátelské, malebné a kulturně, historicky i přírodně pestré země. Po celou cestu se budeme potkávat a seznamovat se sympatickými, a otevřenými lidmi, kteří nám rádu budou představovat a vysvětlovat mnohé své zvyklosti a tradice. Účastníte se pozoruhodných pohřbů v jižní Ghaně, setkáme se s místními náčelníky, účastníme se jako tiší diváci šamanských obřadů a rituálů konaných mnohdy na tajemných místech, rituál . I v dnešní komerční době uvidíte malebné neturistické vesnice, trhy, „restaurace“, řemeslné dílny. Nebojte, nezapomeneme ani místní cenné pamětihodnosti – koloniální pevnosti na jihu na tzv. „Zlatonosném pobřeží“, pozůstatky po mocných královstvích Ašantů a Dahome. A hlavně uvidíte zcela jedinečnou a velmi pestrou tradiční hliněnou architekturu kmenů v severních částech regionu, jež čekají na  "přijetí" do UNESCA. V této oblasti vedle sebe dosud poklidně žijí křesťané, muslimové i animisté, což dalo vzniknout zcela jedinečným synkretickým náboženstvím, jako jsou vúdú, candomblé či santería. Doufám, že se již brzy spolu potkáme v západní Africe! 

                              Za CK Stella Travel Sheila Singhová, produkční a průvodce 

 

ITINERÁŘ

1. – 2. den

Přílet do Accry (Ghana), vyřízení vstupních formalit. Prohlídka Accry – exteriéry koloniálních pevností Osu (Christiansborg), kterou postavili kolem roku 1660 Dánové a kde ve 20. století zde sídlila vláda, nizozemská pevnost Ussher z roku 1649 (Crèvecœur) a pevnosti St. James, která byla postavena r. 1673 Královskou africkou společností, jako obchodní stanice pro obchod se zlatem a otroky. Procházka blízkým slumem tzv. „Jamestownem“ s proslulým majákem. Rozmanitý trh Makola, který patří k největším v celé Africe. Transfer do Toga. Cestou výrobci pestrobarevných  rakví vyřezávaných na míru dle přání „klienta“ (tvar domu, auta, kakaového bobu, letadla, boty, ryby apod.). Lomé – fakultativní návštěva fetišistického trhu Akodessewa. 

3. den

Přístav Oudiah – místo odkud v minulosti vyplouvaly galéry s otroky do Ameriky. Tuto neblahou historii připomíná tzv. „Cesta otroků" lemovaná africkými symboly, památníky a je zakončená tzv. „Bránou odkud není návratu", kde každý rok koná setkání lidí z celého světa, jejichž předci byli odvlečeni do otroctví. Ouidah je také významným centrem kultu vodun, které zde reprezentuje Svatyně zasvěcená krajtám s desítkami hadů, posvátný les apod.. Posvátné jezero Ahéme, vesnice kultu vodun např. Possotomé s mnoha tajemnými oltáři a malými svatyněmi vodun.

4. den

Královské paláce Abomey (UNESCO), bývalé hlavní město dahomejského království. Paláce jsou bohatě zdobené ornamenty zpodobňující symboly jednotlivých králů, zajímavé historické muzeum je zakomponované v jednom z paláců, včetně tajemného trůnu z lebek. Vyjížďka lodí do vesnice Ganvié postavení na kůlech na jezeře Nokoué. 

5. den – 6. den

Dlouhý přejezd na severo-západ Beninu do oblasti hliněných domů, či spíše pevností tzv. "tata". Návštěva vesnic Tata Somba v oblasti Koussoukoingou. Cestou město Dassa-Zoumè, poutní místo, kde se "objevila" v jeskyni Notre-Dame d'Arigbo Panenka Marie a u které byla od té doby postavena bazilika, několik svatyní. Výhledy na malebné pohoří Atakora.

Pozn.: podzemní vesnice Agongointo-Zoungoudo z 16. století, jež sloužila jako úkryt před nájezdníky je od podzimu 2022 z důvodu špatné statiky dočasně uzavřena.

7. den

Údolí Tamberma (UNESCO) s dalšími typy hliněných domů tata. Přejezd do Toga.   

8. den

Vesnice Gnani, tzv. vesnice čarodějnic – dodnes se jedná v mnoha zemích Afriky o tzv. „vyloučené komunity“ s velmi zajímavými příběhy a kulturou. Město Tamale, koželužna ve staré čtvrti Zongo.

9. den

Pohoří Tongo Hills, kde mezi bizarními žulovými skalními útvary leží jedinečné opevněné vesnice etnika Tallensí s tajemnými animistickými svatyněmi Tenzug. Fakultativně ojedinělá možnost návštěvy hlavní svatyně v kopcích nad vesnicemi (vstup možný jen od pasu nahoru nahý/nahá). Zcela jedinečná Navrongská katedrála, kterou zdobí tradiční malby místních žen, spojujících výjevy z křesťansví s tradičním náboženstvím místních obyvatel. Městečko Paga s jezerem s posvátnými krokodýly, na které je možné si sáhnout a exteriéry bohatě zdobeného paláce místního náčelníka Paga Pia's Palace, jehož vchod zdobí motivy krokodýlů. Vesnice Sirigu s unikátně malovanými domy, které kulturně i etnicky již patří do oblasti Burkiny Fasso, místní ženy jsou proslulé výrobou tradiční keramiky.

10. den:

Odjezd do NP Mole. Cestou velmi zajímavá hliněná Zayaa mešita, návštěva vesnice Mognori, kde se seznámíme s tradiční výrobou bambuckého másla a barviva na tradiční pánské haleny fugu a dále i s tradiční zdobením místních hliněných příbytků. 

11. den:

NP Mole – největší ghanský NP, safari 4x4. V parku žije velká populace slonů afrických, prasata bradavičnatá, vodušky, buvolci, oribi, chocholatky, paviáni anubi, colobusové, kočkodani husarští atd.. Žijí zde i šelmy, ale ty spatřit je jen nepatrná šance. Mešita Larabanga, jedna z nejstarších mešit v zemi, jejíž historie sahá až do 15. století, je postavena v súdánském stylu, mnohými přezdívaná „Mekka západní Afriky“. Tzv. „mystický kámen“. Rezervace Boabeng Fiema s posvátnými kočkodany campbellovými a s colobusy.

12. den:

Ašantská metropole Kumasí: palác panovníka se zajímavým muzeem Manhyia, trh Kejetia jeden z největších trhů v Africe, manufaktury vyrábějící rituální předměty a šperky prastarou metodou tzv. „ztraceného vosku", dílny vyrábějící tradiční posvátné tkaniny kente. Tradiční ašantské svatyně v okolí města, např. dosud sloužící svatyně v Besease či Edwinase. Kráterové jezero Bosomtwe, možnost koupání.

13. – 14. den: 

Cesta na tzv. „Zlatonosné pobřeží“ s mnoha koloniálními pevnostmi. Elmina, nejstarší evropská pevnost v Ghaně postavená Portugalci v 15. století, malebný tradiční rybí trh. První posubany, jedinečné vojenské svatyně etnika Fante. NP Kakum, prohlídka tropického deštného pralesa z „ptačí perspektivy", procházka po visutých lávkách v korunách stromů. Manufaktura na zpracování palmového oleje, palmojádrového oleje, kakaové plantáže, tradiční kovářské dílny. Bude-li možnost návštěva farmy chovající řekomyši africké. Původně nizozemská pevnost Cape Cocast ze 17, století stojící ve stejnojmenném bývalém hlavním městě.

15. den:

Návrat do Accry, cestou Mankessin posuban, dle časových možností pevnost Fort Amsterdam, procházka rybářskou vesnicí Anomabo s tradičními udírnami ryb a mnoha významnými Posubany, exteriéry pevnosti Fort William. Trh s rukodělnými výrobky, poslední možnost nákupu dárků.

16. den: 

Odlet z Accry dle vašeho leteckého spojení.

Nevybrali jste si?

Ceny zájezdů na míru jsou často levnější než skupinové zájezdy s českým průvodcem.
Napište nám a sami se přesvědčíte.

Vše

Kontakt

Váš dotaz nám můžete zavolat nebo napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.